Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

Już 7 września 2019 (sobota) w godzinach od 10 do 14 zapraszamy na warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie. Warsztaty odbędą się w Warszawie, w Szkole Podstawowej nr 187 im. Adama Mickiewicza przy ulicy Leopolda Staffa 21. Zajęcia będą prowadzić członkowie Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Szkolenie dla opiekunów prób instruktorskich to forma przygotowania się do pełnienia funkcji opiekuna, która jest obowiązkowym wymogiem stawianym opiekunom prób realizowanych w Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Udział w szkoleniu zapewnia spełnienie tego wymogu, co zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do dnia 1 września 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://warsztaty.ksi.mazowiecka.zhp.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.