Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Pomóżmy Uli wygrać z chłoniakiem

Ile jest warte życie człowieka? Etycy i filozofowie odpowiedzieliby pewnie, że bezcenne. Niestety w przypadku Uli ma swoją cenę. Cenę terapii, nawet jeżeli ta cena zwala z nóg. Niemniej jest nadzieja. Dlatego sytuacja jest wyjątkowa. Ula to córka hm. Janusza Tokarskiego, byłego Komendanta Hufca ZHP Sokołów Podlaski-Gmina, obecnie pracownika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

Ula walczy z nowotworem – agresywnym chłoniakiem śródpiersia. Jedyną nadzieją na pokonanie choroby jest nierefundowana, zagraniczna immunoterapia CAR-T Cell. I choć cena za życie Uli jest gigantyczna 2 MILIONY ZŁOTYCH, a czas na jej zebranie bardzo krótki – do połowy października 2019 r., to wierzymy że wspólnie możemy odmienić jej los.

Wpłaty poprzez stronę Fundacji SiePomaga
https://www.siepomaga.pl/ula-tokarska