Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Jak być dobrym opiekunem prób?

Harcerstwo to również niełatwa rola opiekuna prób na stopnie instruktorskie. I właśnie o tym jak być dobrym opiekunem, jakie są jego zadania oraz jak skonstruować odpowiednią próbę rozmawiano 7 września podczas warsztatów zorganizowanych przez członków Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Na zaproszenie ChKSI przyjechało 25 instruktorów z hufców: Legionowo, Płock, „Mazowsze” Płock, „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, Kutno, Grójec, Wyszków, Doliny Liwca, Sochaczew, Ostrołęka, Jaktorów, Ostróda, Łodź-Widzew i Płońsk.

W plenerowej scenerii parku im. Zbigniewa Herberta na warszawskim Słodowcu, a później przy dobrym ciastku i kawie wspólnie szukano odpowiedzi na nurtujące pytania, po to, by jak najlepiej przygotować się do pełnienia ważnej funkcji opiekuna próby na stopnie instruktorskie.

Warsztaty dały możliwość praktycznego spojrzenia na prowadzenie próby – od jej rozpisania uwzględniającego zarówno pracę wychowawczą w ZHP, działalność w swoim środowisku, jak i prywatną stronę życia, aż do osiągniecia celów, jakie stawiamy sobie i swoim podopiecznym. 

Niezwykle cenna okazała się możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z różnych, harcerskich środowisk, a przede wszystkim aktywny udział uczestników.

Tezą, że warto rozwijać i doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nową wiedzę podsumowali warsztaty ich uczestnicy. Natomiast o ich charakterze opowiedziały organizatorki – członkinie KSI Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Agata Fabiszewska i hm. Magdalena Żurawska.

hm. Agata Fabiszewska

Sobotnie przedpołudnie okazało się doskonałym czasem na wymianę instruktorskich doświadczeń oraz rozmowę o rzeczach istotnych. Wszak cytując druha Leopolda Ungeheuera „Ruch ma prężność i zdolność rozwijania się (…), jeżeli (…) posiada dzielnych wodzów.” Rolą opiekuna próby jest wychowanie instruktora wychowawcy, który będzie rozumiał, czym jest ruch harcerski oraz stosując metodę harcerską będzie potrafił pełnić swoją służbę na rzecz dzieci i młodzieży. Instytucja opiekuna próby jest zatem ważna, a często niedoceniana.

Przygotowujące te warsztaty postawiłyśmy sobie za cel zaprezentowanie roli opiekuna jako nieodłącznego i ważnego elementu systemu pracy z kadrą oraz pokazanie, że najistotniejszym elementem w przygotowaniu próby jest zapoznanie się z ideą stopnia i odniesienie jej do kandydata.

Z moich obserwacji wynika, że zaprezentowane nieco inne od standardowego podejście w przygotowaniu programu próby było sporym zaskoczeniem dla uczestników. Podczas zajęć instruktorzy zobaczyli, że przygotowanie zadań należy rozpocząć już w trakcie analizy idei stopni, a weryfikacja przygotowanego programu próby z wymaganiami danego stopnia powinna nastąpić w końcowym etapie. Takie podejście czyni próbę indywidualną oraz umożliwia opiekunowi przygotowanie opinii na zakończenie próby w odniesieniu właśnie do idei stopnia oraz określenie poziomu jej osiągnięcia przez kandydata. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w ćwiczeniach dotyczących technik autoanalizy oraz zastanawiali się nad rolą opiekuna na różnych poziomach rozwoju instruktorskiego.

hm. Magdalena Żurawska

Te warsztaty były dla mnie potwierdzeniem, że warto jak najczęściej spotykać się z kadrą hufców rozrzuconą po całym Mazowszu. Warto mówić o sprawach ważnych, jak działanie opiekunów prób zgodnie z metodą harcerską. Chciałyśmy, razem z Agatą, pokazać, że funkcja opiekuna próby wpisuje się całościowo w System Pracy z Kadrą, że jest jego niezbędnym elementem oraz powinna realizować wszystkie jego obszary.

Największe zaskoczenie to liczba zgłoszeń, różnorodność uczestników i ich otwartość. Wnioski powstałe podczas zadań i dyskusji dają nadzieję, że obecnie wsparcie opiekuna próby będzie nakierowane na wszechstronny rozwój człowieka, że opiekunowie obecni na warsztatach współpracując z kolejnymi osobami rozpoczną od idei stopnia.

Fot. Maciej Wasilewski / Chorągiew Mazowiecka ZHP