Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Wyniki przetargu

W dniu 29.08.2019 roku odbył się przetarg dotyczący modernizacji budynku Stanicy Hufca „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – „Harcerska Kultura 2019” – nr 01/2019

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 220.520,64 zł.

Ofertę złożyły:

1. Usługi Ogólnobudowlane Paweł Strus ul. Czerwonego Krzyża 21/8 08-110 Siedlce

Wycena brutto – 240.834,00 zł

Termin realizacji – 27.11.2019 r.

Gwarancja za wady – 60 miesięcy

2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna ul. Szczecińska 18 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wycena brutto – 232.470,00

Termin realizacji – 27.11.2019 r.

Gwarancja za wady – 60 miesięcy

3. AG PARTNER Agnieszka Zalewska ul. Marii Grochowskiej 40 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wycena brutto – 198.400 zł

Termin realizacji – 27.11.2019 r.

Gwarancja za wady – 60 miesięcy

Przetarg wygrała firma:

AG PARTNER Agnieszka Zalewska ul. Marii Grochowskiej 40 05-300 Mińsk Mazowiecki

4. Dokumenty do pobrania

Informacja z otwarcia ofert