Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Jubileusz 40-lecia Stanicy Harcerskiej w Gorzewie

Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Chorągwią Mazowiecką ZHP trwa od 20 lat. Od 18 lat wspólnie realizujemy społeczny program „Pogodne Lato”. Serdecznie gratuluję tak pięknego jubileuszu. Dziękuję kadrze instruktorskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz wszystkim, dzięki którym wypoczynek w stanicy jest tak wyjątkowy – mówił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podczas uroczystości jubileuszu 40-lecia działalności Stanicy Harcerskiej w Gorzewie.

Z kolei Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezary Supeł podziękował wszystkim tym, którzy tworzyli i nadal tworzą malowniczo położoną nad jeziorem Sumino harcerską bazę.

Cztery dekady mazowieckiej stanicy świętowano 24 sierpnia podczas pikniku, na którym nie zabrakło specjalnych gości, urodzinowego tortu, gromkiego „Sto lat” i wielu życzeń. Na urodzinach można było także m.in. posłuchać koncertu harcerskiego zespołu muzycznego Żywioły ART z Ciechanowa, spróbować harcerskiej grochówki, wziąć udział w grze terenowej czy pokazach pierwszej pomocy. Wśród licznego grona sympatyków i przyjaciół stanicy na spotkanie przybyli też instruktorzy, którzy na przestrzeni tych lat w Gorzewie wypoczywali, pracowali i przyczynili się do jej rozwoju.

To wyjątkowe dziś miejsce 40 lat temu, 22 lipca 1979 roku, otworzył naczelnik ZHP druh harcmistrz Jerzy Wojciechowski. Obecnie stanica, w której przede wszystkim w okresie wakacyjnym wypoczywają mazowieccy harcerze, dysponuje własnym zapleczem kuchennym, przestronną stołówką, kawiarenką, umywalnią z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, ciepłą wodą, boiskami sportowymi do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Jest też miejsce do spotkań przy ognisku i wspólnego śpiewania harcerskich piosenek. Wypoczynek nad wodą możliwy jest na terenie przyległej plaży i kąpieliska.

To miejsce znane nie tylko mazowieckim zuchom, harcerzom i instruktorom. Od 2002 r. Chorągiew Mazowiecka ZHP wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizują społeczny program „Pogodne Lato” skierowany do dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których to często jedyna forma wakacyjnego wypoczynku. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 1500 dzieci w wieku 8-15 lat z całego regionu. Dzięki programowi i wsparciu samorządu Mazowsza najmłodsi mają szansę nie tylko na wakacje, ale też wytchnienie od codzienności i udział w zajęciach terapeutycznych.

ZHP niestrudzenie kształtuje w duchu obywatelskim i patriotycznym młode charaktery, wspiera młodzież w ich wszechstronnym rozwoju, stawiając przed młodzieżą nowe wyzwania. Uczy i wychowuje. Cieszę się, że w Gorzewie wspólnie możemy realizować naszą prospołeczną akcję „Pogodne Lato”. Radość, spontaniczność, zapał i zaangażowanie dzieci i młodzieży podczas zajęć i warsztatów, jakie można zaobserwować, będąc na miejscu, najlepiej świadczą o powodzeniu tej akcji – podkreślał przy okazji jubileuszu marszałek Adam Struzik.

Patronat nad obchodami 40-lecia Stanicy Harcerskiej w Gorzewie objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który od wielu lat jest „Niezawodnym Przyjacielem” mazowieckich harcerzy.

Jubileuszowe gratulacje oraz życzenia owocnych pomysłów i dalszych działań złożyli także: Starosta Płocki Mariusz Bieniek i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Hilary Januszczyk, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wraz wicestarostą Marią Wróblewską oraz Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński.

„Gorzewo – skrawek ziemi nasz”
Sł. i muz. Piotr Rzeczkowski

I
Ile człowiek swoich domów ma D G
Przecież po całym świecie gna e G A
Odpowiedź zdaje się prosta jest Fis h
Tam dom gdzie Twoje serce też G A
Ref:
Gdzie Gorzewa piach G D
Tam jest skrawek ziemi nasz A D
To dom dla wszystkich harcerzy G A
Gdzie Sumina toń G D
W wodzie zanurz dłoń Fis h
Tu Stanica Mazowiecka leży G A D
II
Nieopodal Gostyniński gród
A tu śmiech dzieci i zabawy w bród
Latem, wiosną czy w jesienny czas
Ciągnie do Gorzewa każdego z nas

Fot. Maciej Wasilewski / Chorągiew Mazowiecka ZHP

« 1 z 2 »