Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Szare Szeregi: Alert Pamięci w 80. rocznicę przejścia ZHP do konspiracji

Harcerki i harcerze z Chorągwi Mazowieckiej ZHP licznie odpowiedzieli na Alert Pamięci Naczelniczki ZHP. 27 września, w 80. rocznicę przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do konspiracji i rozpoczęcia działalności Szarych Szeregów, stawili się w Warszawie, aby uczcić pamięć harcerzy czasu II wojny światowej. Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci była wyjątkowym czasem, w którym można było spotkać się z ostatnimi żyjącymi świadkami historii – druhnami i druhami z Szarych Szeregów i wysłuchać ich świadectwa.

Szczególnym wydarzeniem Zbiórki było uhonorowanie przez Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła, w uznaniu najwyższych zasług dla Ojczyzny i Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Wdzięczności ZHP z numerem 1, Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Medalem, który jest symbolem wdzięczności zuchów, harcerek i harcerzy dla tych, którzy 80 lat temu podjęli, mimo grożących represji, decyzję o kontynuacji harcerskiej pracy wychowawczej w konspiracji pod kryptonimem Szare Szeregi, a następnie włączyli się w działania walki o niepodległą Polskę.

Uroczystości w Parku Wolności otaczającym Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęła msza święta odprawiona przez naczelnego kapelana ZHP hm. Wojciecha Jurkowskiego, a zakończył – koncert piosenek harcerskich i patriotycznych we wspólnym wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. dh Wacława Milke i zespołu „Żywioły ART” z Hufca ZHP Ciechanów, a po nich Maleo Reggae Rockers. Mecenasem koncertu był Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Sobotnie przedpołudnie wypełnił „Szary Spacer” – gra miejska szlakiem miejsc pamięci związanych z działaniami Szarych Szeregów na terenie Warszawy. Gra zakończyła się na Placu Zamkowym, skąd ponad 2500 harcerek i harcerzy reprezentujących wszystkie chorągwie ZHP przemaszerowało Krakowskim Przedmieściem na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana warty i apel z udziałem druhen i druhów z Szarych Szeregów.

Ważnym elementem apelu było odebranie przez reprezentantów chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego z rąk Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów druha Andrzeja Maraska przesłania harcerzy Szarych Szeregów do młodzieży polskiej w 80. rocznicę ich powołania. W imieniu Chorągwi Mazowieckiej przesłanie odebrała druhna Michalina Jastrzębska z 3 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Kedyw ” z Hufca „Doliny Liwca”. Warty na najważniejszym polskim posterunku honorowym zaciągnęli harcerze z Mławy i Sokołowa Podlaskiego.

Udział w takich spotkaniach to niezwykle cenne i inspirujące doświadczenie dla młodych ludzi. Daje im możliwość pełnienia służby i uczestniczenia w żywej lekcji historii. Jest także dowodem wierności ideałom, za które byli gotowi poświęcić swoje życie druhny i druhowie z Szarych Szeregów.

Chorągiew Mazowiecka ZHP wspólnie z Chorągwią Stołeczną ZHP były organizatorami Zbiórki, którą udało się zrealizować dzięki przychylności Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przesłanie – Apel Harcerzy Szarych Szeregów do młodzieży polskiej w 80. rocznicę ich powołania

Reprezentacje mazowieckich hufców, biorących udział w Ogólnopolskim Alercie Pamięci z okazji przejścia ZHP do konspiracji i przyjęcia kryptonimu „Szare Szeregi”

3 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Kedyw” z Grębkowa – Hufiec „Doliny Liwca”

1 Specjalnościowa Drużyna Harcerska „Grom” – Hufiec „Doliny Liwca”

29 Drużyna Harcerska „Pogodni” Ostrów Mazowiecka – Hufiec Wyszków

22 Drużyna Harcerska „Azymuty” – Hufiec Sokołów Podlaski

4 Harcerska Drużyna Koedukacyjna „WEGA” – Hufiec Przasnysz

Szczep Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym – Hufiec Grójec

Reprezentacja Hufca Mława

Reprezentacja Hufca Maków Mazowiecki