Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zwiastun wystawy o Chorągwi Płockiej

Wystawa została przygotowana przez Chorągwianą Komisję Historyczną.

Na zdjęciu od lewej hm. Zbigniew Królikowski II komendant chorągwi 1977-79 i hm. Tomasz Klicki I komendant chorągwi 1975-77