Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zjazdy hufców w Ciechanowie, Gostyninie i Wyszkowie

Za nami kolejne zjazdy wyborcze hufców Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

11 października decyzję o nowych władzach podjął Hufiec ZHP Ciechanów. Nowym komendantem na lata 2019-2023 został druh pwd. Szymon Ostromecki. W skład komendy weszli ponadto: pwd. Klaudia Żmijewska (zastępca ds. spraw programu i pracy z kadrą), pwd. Krzysztof Lipko (skarbnik), pwd. Mariusz Przybysz, pwd. Robert Jędrzejewski.

Podczas zjazdu została wybrana także Komisja Rewizyjna, w składzie: hm. Piotr Rzeczkowski – przewodniczący, hm. Urszula Gajczyk i pwd. Daniel Tartas.

Z kolei 12 października nowe władze wybrał Hufiec ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego. Komendantką została ponownie druhna pwd. Bernadeta Złotowska, a jej zastępcami phm. Konrad Zaręba (ds. programu i pracy z kadrą) oraz pwd. Grzegorz Kucharski (ds. kwatermistrzowskich). W skład Komendy weszli też druhna Sylwia Justyńska (skarbnik) i druh pwd. Piotr Ambroziak (ds. HALiZ).

Tego samego dnia Zjazd Zwyczajny odbył się także w Hufiec ZHP „Rój Promienistych” w Wyszkowie, na którym hm. Katarzyna Szostek
-Malinowska podsumowała ostatnie lata pracy na funkcji komendantki. Nową komendantką hufca została druhna phm. Joanna Dąbrowska. Wspierać ją będzie trzyosobowa Komenda, w składzie: hm. Katarzyna Koszyk (zastępca komendanta), hm. Maciej Malinowski (skarbnik) i phm. Marcin Podpora (kwatermistrz). Podczas Zjazdu wybrano również Komisję Rewizyjną hufca, na czele której jako przewodniczący stanęła phm. Karolina Gizińska, a wspólnie z nią tworzyć ją będą pwd. Olga Wiktorzak i hm. Katarzyna Szostek-Malinowska.

Nowym władzom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów i satysfakcji z pełnionych funkcji.

W zjazdach brali też udział przedstawiciele Chorągwi Mazowieckiej ZHP:
phm. Jacek Klinger w Ciechanowie, hm. Andrzej Gorczyca w Gostyninie i
komendant hm. Cezary Supeł w Wyszkowie.