Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zgłoszenia na Seminarium Juliette Low do 10 lutego

Seminarium Juliette Low (JLS) to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych przez WAGGGS. W tym roku będzie miało miejsce również w Polsce!

Seminarium Juliette Low będzie się odbywać się w dniach 14-20 listopada 2019 r. w 20 lokalizacjach na świecie, w tym w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. O samym wydarzeniu i jego lokalizacjach możecie przeczytać na oficjalnej stronie JLS po angielsku oraz tutaj po polsku.

JLS to seminarium kształceniowe, którego celem jest przede wszystkim inspirowanie młodych ludzi do rozwijania umiejętności liderskich. Głównym założeniem Seminarium Juliette Low jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do bycia liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych. Udział w seminarium ma pomóc w przełamywaniu barier i inspirowaniu do podejmowania działań na rzecz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli człowieka w kształtowaniu współczesnego świata. Po zakończeniu seminarium uczestnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia przygotowanego przez siebie projektu we własnym środowisku.

Do udziału w Seminarium Juliette Low zapraszamy wszystkich, którzy:

Zgłoszenia na to niesamowite wydarzenie potrwają do 10 lutego! Więcej informacji na temat seminarium, warunków uczestnictwa i zgłoszeń na stronie https://zhp.pl/jls/

Aby zgłosić się na seminarium należy:

  1. Sprawdzić, czy dana osoba spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania.
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (w terminie do 10.02.)
  3. Przesłać zgodę Komendanta Hufca oraz opinię Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych na adres e-mail: jls@zhp.pl (w terminie do 10.02.)
  4. Uzyskać potwierdzenie zakwalifikowania się i zapisu na listę uczestników. 
    W związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy na podstawie przesłanych dokumentów i wypełnionego formularza podejmą decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby lub umieszczeniu jej na liście rezerwowej.
  5. Po uzyskaniu potwierdzenia należy wpłacić dodatkową składkę członkowską zadaniową w wysokości 500 zł na podane konto. 
  6. Dalszy proces rejestracji będzie prowadzony bezpośrednio przez WAGGGS. Zakwalifikowane osoby otrzymają wszystkie niezbędne wskazówki.

Udział w JLS z pewnością będzie niezapomnianym doświadczeniem kształceniowym, wspaniałą przygodą w międzynarodowym środowisku, ale także wyjątkową okazją do zawarcia przyjaźni i inspiracją, motywującą do zmieniania świata na lepsze.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego: jls@zhp.pl

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Czuwaj!
Komenda JLS w Polsce