Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Godni naśladowania po raz trzeci

Wystartowała tegoroczna odsłona plebiscytu „Instruktorzy Godni Naśladowania”, którego główną ideą jest promowanie instruktorów z hufców należących do Chorągwi Mazowieckiej ZHP, wyróżniających się w swoim środowisku, dających osobisty przykład tego, kim powinien być instruktor w harcerstwie, ale też jakim człowiekiem powinien być poza harcerstwem.

Kandydatów można zgłaszać jeszcze do 22 lutego poprzez formularz aplikacyjny. Szczegóły tutaj

Tymczasem trwają przygotowania do Gali podsumowującej to wydarzenie, która w tym roku odbędzie się 23 marca w Żurominie.

11 lutego z burmistrz Żuromina Anetą Goliat i Starostą Żuromińskim Jerzym Rzymowskim spotkał się Komendant Chorągwi hm. Cezary Supeł, jego zastępca hm. Michał Bagiński oraz komendant miejscowego hufca phm. Barbara Lejeń wraz ze swoim zastępcą hm. Henrykiem Czeczko. Rozmawiano o przygotowaniach, programie i dodatkowych działaniach wynikających z potrzeb organizacyjnych i wzbogacających przedsięwzięcie.

Podczas Gali 26 wyróżnionych instruktorów, w obecności gości i Niezawodnych Przyjaciół Harcerstwa, zostanie uhonorowanych specjalną statuetką „Instruktor Godny Naśladowania”.

Fot. Urząd Gminy i Miasta Żuromin