Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zespół ds. pozyskiwania środków

Zespół ds. pozyskiwania środków Chorągwi Mazowieckiej będzie przede wszystkim pomagać tym wszystkim, którzy chcą zdobyć środki na działania harcerskie.

Będziemy pomagać w:

Czekamy na Wasze pomysły – dawajcie znać.

Będziemy też wrzucać różne informacje o konkursach, do których warto startować jako hufce (głównie na Facebook).

Skład zespołu:

Kontakt do nas: andrzej.rybus-tolloczko@mazowiecka.zhp.pl