Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zbiórka komendantów i skarbników

Zbiórka komendantów i skarbników

Zjazdy hufców, dotacja w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, a także przygotowywania do Harcerskiej Akcji Letniej były głównymi tematami zbiórki komendantów i skarbników hufców Chorągwi Mazowieckiej ZHP, która odbyła się 6 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Ponadto pokrótce omówiono przyszłe wyzwania w zakresie programowym, promocyjnym, a przede wszystkim szykowane propozycje chorągwianych form kształceniowych.

Zbiórce towarzyszyło spotkanie chorągwianej komisji historycznej.

Działające w Płocku Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego to jedna z najstarszych szkół, jakie do czasów obecnych funkcjonują w Polsce. Jego historia sięga aż 1180 roku, czyli czasów panowania książąt piastowskich, którzy uznawali Płock za swoją główną siedzibę. Patronujący tej szkole marszałek Stanisław Małachowski został ogłoszony patronem placówki w 1921 roku. Patronat ten przyniósł szkole jej popularne określenie, jakim jest „Małachowianka”.

Zabytkowe mury najstarszej płockiej szkoły zachęcały do zwiedzania. Rozpoczęto je od wejścia na gotycką wieżę, z której rozciąga się rozległa panorama miasta, a także obejrzenia zabytkowych części szkoły, m.in. ukrytego w piwnicach szkoły muzeum czy Auli z polichromiami autorstwa Władysława Drapiewskiego.

Bogatej historii szkoły dopełnia grono ważnych dla Polski osób, których drogi życiowe były choć przez krótki czas związane z tą placówką. Jednym z uczących tu wykładowców był Andrzej Bobola, zakonnik włączony po śmierci do grona świętych kościoła katolickiego. Wśród wychowanków szkoły było także wielu znanych uczestników życia publicznego. Uczyli się tu bowiem między innymi: Paweł Włodkowic – XIV-wieczny duchowny i uczony, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Ignacy Mościcki – trzeci i ostatni, najdłużej urzędujący prezydent II RP; Tadeusz Mazowiecki – premier pierwszego niekomunistycznego rządu powojennej Polski czy Tony Halik – polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej.

Fot. Maciej Wasilewski/Chorągiew Mazowiecka ZHP