Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zbiórka komendantów hufców

16 lutego w Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie odbyła się zbiórka komendantów i skarbników hufców Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Spotkanie rozpoczęto od szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w świetle unijnych regulacji RODO. Uczestnicy zostali zapoznani z przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej stosowania przepisów i postępowania z danymi osobowymi w codziennej służbie instruktorskiej.

W drugiej części omawiano m.in. kalendarz przedsięwzięć na rok 2019, realizację zadań w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, jak również inwentaryzację oraz zagadnienia dokumentacji księgowo-finansowej Chorągwi.

Jednym z ważnych zagadnień było też planowanie działań w ramach wsparcia metodycznego i programowego, a także kształcenia i pracy z kadrą.

Zbiórce towarzyszyły spotkania władz Chorągwi: Komendy Chorągwi Mazowieckiej, Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego i Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Swoje pierwsze posiedzenie w tej kadencji władz odbyła także Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich.

Całość zakończono tradycyjnym, harcerskim kręgiem.

Fot. Tomasz Kaźmierczak/Hufiec ZHP Sochaczew