Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Wyborczy Zjazd Hufca ZHP „Podlasie”

Rok zjazdów wyborczych hufców w Chorągwi Mazowieckiej ZHP rozpoczął Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

13 kwietnia instruktorzy i drużynowi hufca wybrali nowe władze. Nową komendantką hufca na lata 2019-2023 została hm. Magdalena Szczerbaciuk, która zastąpi ustępującego ze stanowiska phm. Zygmunta Kondraciuka. A wspierać ją w działaniach będzie pięcioosobowa komenda, w składzie: phm. Michał Dębski – skarbnik, pwd. Patrycja Egier – zastępca ds. programu, pwd. Katarzyna Rucińska – zastępca ds. pracy z kadrą, pwd. Mikołaj Nowogródzki – zastępca ds. organizacyjnych oraz pwd. Izabela Suplewska, która zajmie się promocją i informacją.

Podczas Zjazdu wybrano również Komisję Rewizyjną hufca, na czele której jako przewodniczący stanął hm. Andrzej Ryś, a wspólnie z nim tworzyć ją będą phm. Zygmunt Kondraciuk i phm. Iwona Bednarzak.

Zanim nowa komenda podziękowała ustępującym władzom zaprezentowała swój program rozwoju hufca. W zjeździe brali też udział przedstawiciele Chorągwi Mazowieckiej ZHP: komendant hm. Cezary Supeł, jego zastępca hm. Adriana Filant i pwd. Szymon Ostromecki.

Na zakończenie Komendant Chorągwi pogratulował instruktorom i drużynowym wyboru, a nowo wybranej komendzie życzył wytrwałości w realizacji planów rozwoju harcerstwa na ziemi siedleckiej.

Nowa komendantka hufca
Druhna hm. Magdalena Szczerbaciuk rozpoczęła swoją harcerską przygodę już w szkole podstawowej. W kolejnych latach pełniła funkcje zastępowej i przybocznej, powołała do życia dwie drużyny harcerskie, które działają do dziś, a przez ostatnie dwa lata była zastępcą komendanta hufca i w ramach swoich obowiązków dbała o program i pracę z kadrą. Ponadto jako harcerski kształceniowiec szkoli instruktorów na poziomie przewodnikowskim oraz podharcmistrzowskim zarówno na terenach mazowieckich hufców wschodnich, jak i całej Chorągwi Mazowieckiej. W 2018 roku była komendantką XXVII Dni Chorągwi Mazowieckiej. Prywatnie druhna Magda jest studentką Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a także pracuje w poradni psychologicznej. Ponadto jest miłośniczką czarnej kawy, dobrej książki, jej kolekcja pocztówek liczy już tysiące egzemplarzy i marzy o podróży na Wyspę Wielkanocną.

Z historii hufca
Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach obecnie liczy 250 członków zrzeszonych w 20 drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Co roku organizuje Harcerską Akcję Letnią, w której bierze udział około 80 uczestników. W Hufcu działają również takie jednostki jak Harcerski Klub Ratowniczy, który od 2011 roku organizuje powszechnie znany Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy oraz Zespół Kadry Kształcącej, którego członkowie od 4 lat szkolą przyszłych instruktorów ZHP. Od 3 lat organizowany jest również plebiscyt „Henryki”, którego celem jest uhonorowanie zuchów, harcerzy, instruktorów i przyjaciół hufca. Powszechnym zainteresowaniem cieszą się również okolicznościowe zloty Hufca. W 2018 roku Hufiec „Podlasie” był gospodarzem XXVII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP.