Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Urodziny Patrona

Dziś obchodziłby 121 urodziny, bo urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku, w domu o dawnych tradycjach patriotycznych, poświadczonych udziałem w powstaniach 1831 i 1863 roku. Dziadek, Jan Bonifacy Broniewski, był uczestnikiem powstania listopadowego, w powstaniu styczniowym zginęli dwaj bracia babki Lubowidzkiej, Walerian i Romuald Ostrowscy. Jego ojciec – Antonii, zmarł pięć lat później. Wychowały go i dwie starsze siostry, Janina i Zofia, matka – Zofia z Lubowidzkich oraz babka – Jadwiga Lubowidzka.

W latach 1906-1915 uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Płocku. Gimnazjum to dzięki strajkowi szkolnemu w 1905 roku uzyskało przywilej nauczania w języku polskim. W szkole, gdzie poznał poezję romantyczną (Słowacki stał się jego mistrzem), związał się z ruchem niepodległościowym. Tam też został skautem gdy na wiosnę 1911 r. wśród uczniów powstało, „Towarzystwo Przyrodniczo – Krajoznawcze”, które w grudniu 1912 roku zamienione zostało w pierwszy siedmioosobowy zastęp skautowy. Zastępowym został obrany Stefan Staszewski, zastępcą on – Władysław Broniewski. Ten, który do Płocka przywiózł kilka pierwszych numerów „Skauta” oraz pewien zasób doświadczenia zdobytego w jednej z warszawskich drużyn. To on: żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler Virtuti Militari, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i poeta jest patronem Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku.

Pamiętajmy o naszym patronie nie tylko w rocznicę jego urodzin, ale przez cały rok.

Czuwaj!

hm. Cezary Supeł
Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP