Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Spotkanie w Stanicy w Gorzewie

5 sierpnia 2017 r. Stanicę Harcerską w Gorzewie odwiedzili zaproszeni goście: pan Artur Pozorek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, pan Zdzisław Biszewski były Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, druh Hilary Januszczyk Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, druh Karol Podleśny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, druh Andrzej Borkowski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, hm. Grzegorz Woźniak Członek Głównej Kwatery ZHP oraz członkowie Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Goście spotkali się z uczestnikami III turnusu podczas obozowej imprezy „Mam talent”. Oprócz dzieci i młodzieży uczestniczących w programie „Pogodne Lato 2017”, organizowanym po raz 16 przez Chorągiew Mazowiecką, w Stanicy przebywają także członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu płockiego, zuchy i harcerze z Wyszogrodu, Czerwieńska (Hufiec Płońsk) oraz z Glinojecka (Hufiec Ciechanów), a także dzieci z NAL oraz Klubu Sportowego „Gedeon”. Na spotkanie przyjechała także grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywająca w Stanicy Harcerskiej „Nasz dom” w Słupi prowadzonej przez Hufiec ZHP Sierpc. Uczestnicy z zagranicy przebywają w Polsce w ramach programu finansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Popołudniowe spotkanie było także okazją do podziękowania panu Zdzisławowi Biszewskiemu za lata współpracy Chorągwi Mazowieckiej ZHP i MCPS przy realizacji zadania „Pogodne Lato” oraz spotkania władz ZOSP z uczestnikami obozu MDP.