Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Seminarium dla przewodniczących hufcowych KSI

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP zaprasza na seminarium przeznaczone dla przewodniczących hufcowych komisji stopni instruktorskich, które odbędzie się 18 maja br. (zamiast 11 maja! – red.) w godz. 12.00-15.00 w Szkole Podstawowej nr 187 w Warszawie, przy ul. Staffa 21.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:

Prosimy o potraktowanie zaplanowanego spotkania priorytetowo i niezawodne przybycie.

Potwierdzenie przybycia należy przesłać do dnia 8 maja 2019 r. na adres e-mail chorągwianej komisji stopni: chksi@mazowiecka.zhp.pl
W potwierdzeniu należy podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz nazwę hufca.

Ze względu na zaplanowaną tematykę prosimy, aby w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący hufcowych komisji stopni a nie członkowie komisji.

Z harcerskim pozdrowieniem, CZUWAJ!

Przewodniczący
Komisji Stopni Instruktorskich
Chorągwi Mazowieckiej ZHP
hm. Jacek Gałkiewicz