Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

W skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Mazowieckiej wchodzą:

  • hm. Janusz BANASIAK (Hufiec Płock) – przewodniczący

sad@mazowiecka.zhp.pl

  • hm. Andrzej MARKOWSKI (Chorągiew Mazowiecka) – wiceprzewodniczący
  • hm. Zbigniew GRABEK (Hufiec Mszczonów) – sekretarz
  • hm. Zofia KROLL (Hufiec „Podlasie” w Siedlcach)
  • hm. Dariusz SZYDŁO (Hufiec Radom-Powiat)
  • hm. Adam MARKIEWICZ (Hufiec Przysucha)
  • hm. Bogdan OSIK (Hufiec Wyszków)
  • hm. Marianna POPŁAWSKA (Hufiec Sokołów Podlaski)
  • hm. Henryk CZECZKO (Hufiec Żuromin)

Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

Sąd harcerski chorągwi liczy co najmniej 9 członków.