Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Posiedzenie Komendy Chorągwi

5 sierpnia 2017 r. w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie odbyło się posiedzenie Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP.  Podczas spotkania omawiano sprawy związane z naszą chorągwią i Związku Harcerstwa Polskiego. Członkowie komendy podsumowali 40. Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła 2017” oraz Kurs dla kandydatów na wychowawców i kierowników letniego wypoczynku. Pochylono się także nad nadchodzącymi XXVI Dniami Chorągwi Mazowieckiej, Zlotem ZHP Gdańsk 2018 oraz zbiórkami rejonowymi hufców na których będziemy wybierać delegatów na XL Zjazd ZHP oraz omówiono sprawy bieżące.