Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Plebiscyt „NIEZWYCZAJNI”

Mazowieccy instruktorzy wśród nominowanych na Niezwyczajnych! 

Wśród tegorocznych nominowanych w Plebiscycie „Niezwyczajni” są dwaj instruktorzy z naszej Chorągwi w kategorii „harcerski specjalista” jest to druh hm. Rafał Klepacz z Hufca ZHP Radom-Miasto, a w kategorii „komendant szczepu” druh phm. Adam Nowakowski z Hufca ZHP Grójec.

Głosować można poprzez stronę: https://zhp.pl/niezwyczajni/ tam również znajdziecie sylwetki wszystkich nominowanych.