Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Otwarcie Wystawy 16 Lat Chorągwi Płockiej ZHP

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Sali Tradycji i Historii Chorągwi Mazowieckiej ZHP otwarto wystawę poświęconą szesnastoleciu istnienia Chorągwi Płockiej ZHP.

Wystawę otworzyli byli komendanci Chorągwi Płockiej ZHP;  hm. Tomasz Klicki – pierwszy Komendant, w asyście hm. Andrzeja Markowskiego i hm. Grzegorza Woźniaka – ostatniego komendanta Chorągwi Płockiej ZHP. W otwarciu wzięli udział: zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Krzysztof  Osmański, przewodniczący Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Mariusz Fabiszewski, komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Michał Bagiński, członkowie Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP, członkowie Komendy Hufca ZHP Płock  oraz członkowie Kręgów Instruktorskich „Pod Jarzębinką” i  „Wataha”.

Na wystawie wyeksponowane są dokumenty, materiały programowe, mundury harcerskie i instruktorskie, odznaki, medale, znaczki, plakietki, wiersze i piosenki  napisane przez hm. Jana Chojnackiego związane z Chorągwią Płocką ZHP,  a także artykuły prasowe, kroniki i dyplomy.

W  imieniu  organizatora wystawy serdecznie zapraszamy do  jej zwiedzania.

Galeria zdjęć: https://photos.google.com/share/AF1QipMdfUB9XwV0RDSiRX45UwOFTZC04-UWqJPzjLECVAY9y6j6RYm2HDCLnwMp974dFg?key=VHFpOFhBLU1BU0dWZGhPWTFZLVE4OGphLWhlaTl3