Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Ogłoszenia / Przetargi

Modernizacja Stanicy Hufca ZHP “Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim – Harcerska Kultura 2019

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Chorągiew Mazowiecka ZHP, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock

Dokumenty do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Przedmiar robót
  3. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty