Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Odszedł na wieczną wartę hm. Tomasz Klicki

W nocy z 3 na 4 stycznia 2019 r. w wieku 73 lat odszedł na wieczną wartę druh harcmistrz Tomasz Klicki, zasłużony instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, nauczyciel, a przede wszystkim wychowawca wielu harcerskich pokoleń.

Harcmistrz Tomasz Klicki urodził się w Płocku 7 marca 1945 roku. Absolwent tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły i Uniwersytetu Wrocławskiego

Podczas swojej instruktorskiej służby pełnił wiele funkcji na różnych szczeblach. Był Komendantem Hufca ZHP w Płocku (1971-1974), zastępcą Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP (1974-1975), a następnie – po nowym podziale administracyjnym kraju – I Komendantem Chorągwi Płockiej ZHP im Wł. Broniewskiego (1975-1977), tworząc ją od podstaw. W latach osiemdziesiątych był przewodniczącym Rady Chorągwi Płockiej ZHP.

Podejmował także wiele działań z zakresu kultury, m.in. prowadził teatr harcerski w „Jagiellonce”, był też autorem licznych harcerskich wydarzeń. W pracy zawodowej – nauczyciel języka polskiego, cieszący się autorytetem wśród uczniów i współpracowników, a w latach 1986-1990 – dyrektor Liceum, w którym sam zdobywał edukacyjne szlify.

Za swoją aktywną działalność harcerską został odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Jego wieloletnia służba była pełniona z odpowiedzialnością i oddaniem. Serdeczna pamięć o druhu Tomaszu pozostanie w naszych sercach.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia i słowa otuchy.

Komendant
hm. Cezary Supeł
wraz z Komendą oraz gronem instruktorskim
Chorągwi Mazowieckiej
Związku Harcerstwa Polskiego

Uroczystość pożegnania druha hm. Tomasza Klickiego odbędzie się 8 stycznia (we wtorek) o godz. 10.00 w Domu Przedpogrzebowym Nowe Trzepowo 4A. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów i wiązanek przekazać datki na rzecz Miejskiego Hospicjum Płockiego. Puszki na datki zostaną udostępnione podczas uroczystości.