Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Nowy sztandar dla Hufca ZHP Sierpc

19 października odbył się Zlot Hufca Sierpc. Impreza rozpoczęła się w parku miejskim Janusza Korczaka, gdzie przybyły gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie oraz instruktorzy. Uroczystości towarzyszyły Młodzieżowe Orkiestry Dęte z Goleszyna i Gozdowa pod batutą Edwarda Wielgóckiego. Następnie zgodnie z ceremoniałem harcerskim pożegnano stary sztandar, a także minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy kiedyś tworzyli sierpeckie harcerstwo. 

Nowy sztandar poświęcił ksiądz dziekan Tomasz Kadziński, podczas mszy świętej odprawionej w kościele świętego Stanisława Kostki w intencji sierpeckiego hufca.

Ostatnia część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP
hm. Cezary Supeł, hm. Andrzej Gorczyca i hm. Jolanta Torbicka z komendy Chorągwi, przewodniczący chorągwianej Komisji Rewizyjnej
hm. Józef Chmielewski, prezes SML-W w Sierpcu, honorowy Komendant Hufca ZHP Sierpc hm. Hanna Kowalska – sekretarz KPSH; instruktor harcerski, muzyk, kompozytor hymnu Chorągwi Mazowieckiej hm. Jan Chojnacki; prezes Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa Zenon Kupniewski wraz z zarządem; przedstawiciele władz samorządowych, w tym przewodniczący rady powiatu Przemysław Burzyński wraz z radnymi,
burmistrz miasta Sierpca Jarosław Perzyński, przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Malanowski wraz z radnymi, wójt gminy Gozdowo
Dariusz Kalkowski, wójt gminy Szczutowo Andrzej Twardowski, wójt gminy Sierpc Krzysztof Korpoliński, wójt gminy Rościszewo Jan Sugajski, Dariusz Lazarowski w imieniu wójta gminy Mochowo; a także przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, firm związanych z harcerstwem, a przede wszystkim instruktorzy, zuchy i harcerze z powiatu sierpeckiego.

Komendant hm. Sławomir Szałkucki w swoim wystąpieniu przypomniał postać patrona hufca Janusza Korczaka, którego idee i zasady są wyznacznikiem harcerskiej służby i działania dla dobra wychowania dzieci i młodzieży. Opowiedział też o obchodach 40-lecia nadania hufcowi imienia Janusza Korczaka, m.in. obozie w Stanicy Harcerskiej „Nasz Dom” w Słupi pod hasłem „Odnaleźć drogę z Januszem Korczakiem” i Hufcowym Przeglądzie Twórczości Zuchów i Harcerzy w Gójsku, na którym recytowano poezję przyjaciela dzieci i gdzie została zainicjowana kampania związana z ufundowaniem nowego sztandaru.

Podczas uroczystości zasłużeni dla tutejszego harcerstwa oraz sponsorzy wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru, podpisali akt jego przekazania, a w zamian otrzymali certyfikaty i książki autorstwa druhny Hanny Kowalskiej „40-lat Hufca ZHP Sierpc z Januszem Korczakiem”.

Nowy sztandar został przekazany przez fundatorów na ręce harcmistrza Cezarego Supła, a ten wręczył go hm. Sławomirowi Szałkuckiemu. który zaprezentował obie strony nowego symbolu hufca.

Zaproszeni goście gratulowali jubileuszu i wspaniałego sztandaru. Szczególne było wystąpienie 96-letniego druha hm. Jana Chojnackiego, który jeszcze przed wojną był związany z sierpeckim harcerstwem.

Niespodziankę przygotowano także dla honorowej komendantki hufca hm. Hanny Kowalskiej, która za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz sierpeckiego harcerstwa została uhonorowana przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

Na zakończenie spotkania wystąpił Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke.

Fundatorzy nowego sztandaru Hufca ZHP Sierpc

Przedstawiciele samorządów

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego (Adam Struzik)
2. Starosta Sierpecki (Mariusz Turalski)
3. Burmistrz Miasta Sierpc (Jarosław Perzyński)
4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu (Dariusz Malanowski) wraz z radnymi
5. Wójt Gminy Gozdowo (Dariusz Kalkowski)
6.Wójt Gminy Mochowo (Zbigniew Tomaszewski)
7. Wójt Gminy Rościszewo (Jan Sugajski)
8. Wójt Gminy Sierpc (Krzysztof Korpoliński)
9. Wójt Gminy Szczutowo (Andrzej Twardowski)
10. Wójt Gminy Zawidz (Dariusz Franczak)
11. Ksiądz dziekan Tomasz Kadziński
12. Barbara Gil – radna miejska
13. Marek Gąsiorowski – były wicestarosta powiatu sierpeckiego

Dyrektorzy i prezesi zakładów pracy

14. Krystyna i Hubert Szczepkowie0
15. Grzegorz Gańko
16. Paweł Pakieła
17. Tadeusz Stelmański
18. Anna i Stanisław Kaczorowscy
19. Janusz Sekulski
20. Ireneusz Wielimborek
21. Andrzej Osiecki
22. Krzysztof Murawski
23. Kazimierz Kowalski
24. Józef Chmielewski
25. Katarzyna i Jerzy Kordulasińscy
26. Adam Kuciński
27. Grzegorz Włodarski

Komenda Hufca, Krąg Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa i przyjaciele

28. hm. Hanna Kowalska
29. km. Sławomir Szałkucki
30. Zenon Kupniewski
31. hm. Jadwiga Lisicka
32. Henryka Piekarska0
33 Jakub Smólczyński
34. Helena Jankowska0
35. Irena Kwiatkowska
36. Barbara i Waldemar Młynarczyk
37. hm. Dorota Cendrowska
38. hm. Zbigniew Maciejewski
39. Zuchy, Harcerze i Instruktorzy z Lelic – phm. Iwona Bogdańska
40. Zuchy, Harcerze i Instruktorki z Gozdowa – pwd. Iwona Giera
41. Teresa Domagalska
42. Magdalena Staniszewska

Podziękowania od Komendanta Hufca ZHP Sierpc

Dziękuję za okazane serce i pomoc:
– wszystkim fundatorom i darczyńcom nowego sztandaru,
– Kręgowi Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa, a szczególnie prezesowi Zenonowi Kupniewskiemu,
– dh. Hannie Kowalskiej, za kolejną wspaniałą pozycję książkową, dobrą radę i wsparcie,0
– dh. Jadwidze Lisickiej – czuwającej nad organizacyjno-kulinarną stroną zadania,
– dh. Iwonce Bogdańskiej, dh. Ani Mańkowskiej, dh. Ani Bednarskiej, dh. Iwonce Gierze, dh. Kasi Kordulasińskiej, dh. Dorocie Cendrowskiej i dh. Grażynie Krawczyńskiej,
– Annie Mielczarek, Mieczysławie Blongiewicz i Kazimierzowi Blongiewicz, hm. Jolancie Wiśniewskiej,
– harcerzom z pocztów sztandarowych z 14. DH z Gozdowa i 16. GDH z Lelic,
– dh. Damianowi Jarosowi,
– kapelmistrzowi Edwardowi Wielgóckiemu oraz muzykom z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Goleszyna i Gozdowa,
– komendantowi chorągwi mazowieckiej hm. Cezaremu Supłowi,
– Jarosławowi Żmijewskiemu – dyrektorowi CKISZ wraz z pracownikami,
– Elżbiecie Dołkowskiej za piękne zdjęcia,
– Straży Miejskiej i Policji,
– lokalnym mediom,
– wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zrealizowania tej szczytnej inicjatywy.

Tekst na podstawie ekstrasierpc.pl