Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Nowi „Godni naśladowania”

23 marca w Żuromińskim Centrum Kultury odbyła się gala finałowa plebiscytu Chorągwi Mazowieckiej ZHP „Instruktorzy Godni Naśladowania”. Oprócz 27 laureatów hufców z województwa mazowieckiego tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” harcerstwa otrzymała wicemarszałek Senatu RP, senator Maria Koc. Dyplom i laskę skautową wręczył jej Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Krzysztof Osmański wraz z komendantem Chorągwi hm. Cezarym Supłem.

Organizowany już po raz trzeci plebiscyt ma na celu promowanie osób zasługujących na wyróżnienie za swoją służbę na rzecz harcerskiej wspólnoty. Ten bardzo wymowny tytuł otrzymują co roku instruktorzy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w swoim środowisku, a swoją postawą inspirują zarówno swoich podopiecznych, współpracowników i przełożonych, jednocześnie stając się osobowością godną naśladowania. „Godni Naśladowania” zostają wyłonieni spośród instruktorów hufców należących do Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Tym razem instruktorzy z całego Mazowsza, których nominowano do tytułu Instruktor godny naśladowania przyjechali do Żuromina, gdzie – za szczególne zasługi dla swojej organizacji – wręczono im statuetki, odznaki i dyplomy. I jak zostało zapisane w okolicznościowym dyplomie – dziękowano za podejmowane wyzwania, osobisty przykład, budowanie więzi międzypokoleniowej i harcerskiej wspólnoty.

Wyróżnieni zostali:

pwd. Anna Rzeczkowska z Hufca ZHP Ciechanów
phm. Konrad Zaręba z Hufca ZHP Gostynin
pwd. Adam Piwowarski z Hufca ZHP Grójec
pwd. Ewelina Grenda z Hufca ZHP Jaktorów
pwd. Justyna Wodzyńska z Hufca ZHP Lipsko
hm. Grażyna Kicler z Hufca ZHP Maków Mazowiecki
pwd. Krzysztof Kaska z Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki
phm. Dawid Żółtowski z Hufca ZHP Mława
hm. Zbigniew Grabek z Hufca ZHP Mszczonów
phm. Adrianna Maria Zalewska z Hufca ZHP Ostrołęka
phm. Tomasz Babula z Hufca ZHP Pionki
hm. Iwona Majchrzak z Hufca ZHP Płock
pwd. Anna Kopera z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock
phm. Daniel Sawicki z Hufca ZHP Płońsk
hm. Łukasz KIjora z Hufca ZHP Przasnysz
phm. Monika Żółcińska z Hufca ZHP Przysucha
phm. Michał Dębski z Hufca ZHP „Podlasie” w Siedlcach
phm. Anna Tomala z Hufca ZHP Radom – Miasto
pwd. Robert Prus z Hufca ZHP Radom – Powiat
phm. Iwona Bogdańska z Hufca ZHP Sierpc
hm. Agnieszka Wójcik z Hufca ZHP Sochaczew
hm. Barbara Żaboklicka z Hufca ZHP Sokołów Podlaski
phm. Maciej Robak z Hufca ZHP „Doliny Liwca” w Węgrowie
hm. Katarzyna Koszyk z Hufca ZHP Wyszków
phm. Barbara Lejeń z Hufca ZHP Żuromin
hm. Krystyna Sztark-Maciejewska z Hufca ZHP Żyrardów

Od tego roku Komenda Chorągwi postanowiła dodatkowo przyznawać nagrodę specjalną za całokształt wieloletnich osiągnięć, będących niejednokrotnie dorobkiem życia. W tym roku nagroda specjalna i tytuł takiego SuperInstruktora Godnego Naśladowania trafiła do druha harcmistrza Jana Chojnackiego w uznaniu jego wybitnych zasług i dokonań na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Druh Jan Chojnacki jest między innymi autorem hymnu Chorągwi Mazowieckiej ZHP „Urzekły nas Mazowsza piaski”.

Oprócz wyróżnienia 27 laureatów wręczono też liczne odznaczenia. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 281/2018 z dnia 12 września 2018 roku Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony harcmistrz Robert Konarski z Hufca Żyrardów, Brązowym Krzyżem Zasługi – harcmistrz Krzysztof Osmański z Chorągwi Mazowieckiej, a za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej harcmistrzowi Janowi Nowocińskiemu z Hufca Ostrołęka.

Z kolei Komendant Chorągwi Mazowieckiej druh harcmistrz Cezary Supeł, zastępca Komendanta i Skarbnik Chorągwi Mazowieckiej druh harcmistrz Michał Bagiński oraz druh harcmistrz Andrzej Gorczyc z Komendy Chorągwi Mazowieckiej zostali uhonorowani Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” przyznanym za wybitne zasługi na rzecz regionu.

Wśród odznaczonych znalazł się również druh Skarbnik ZHP harcmistrz Krzysztof Osmański, któremu – w imieniu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego – druh harcmistrz Rafał Klepacz wręczył Medal imienia Mariusza Zaruskiego.

Plakietę Srebrnej Honorowej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin odebrała burmistrz Aneta Goliat, a Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa – Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz przedsiębiorca z Bieżunia Witold Kowalski.

Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. z ramienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Radny Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, burmistrz Żuromina Aneta Goliat, burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski, a także Niezawodny Przyjaciel burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.

Całość uroczystości zakończyły występy artystyczne (m.in. harcerek z bieżuńskiej drużyny ”Korzenie”, przedstawicieli Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczennic szóstej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie Alicji i Julii Dramińskiej oraz Amatorskiego Chóru Nauczycielskiego Sonata), a także wspólne zdjęcia.

W tym roku Galę zorganizowano przy współpracy z Gminą i Miastem Żuromin oraz Żuromińskim Centrum Kultury.

Uroczystość poprzedziło zwiedzanie Izby Pamięci znajdującej się przy żuromińskim technikum.

Fot. Maciej Wasilewski/Chorągiew Mazowiecka ZHP

« 1 z 3 »