Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Nasza Chorągiew

Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego jest jednostką terenową Związku Harcerstwa Polskiego. Chorągiew tworzy 26 hufców, których terenem działania jest 30 powiatów województwa mazowieckiego (białobrzeski, ciechanowski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski) oraz 4 miasta na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce).
Siedzibą władz chorągwi jest miasto Płock – Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej.

                 

Stan liczebny Chorągwi w poszczególnych latach:

Trochę historii:

Mazowiecka Chorągiew im. Władysława Broniewskiego – Chorągiew utworzona po Krajowym Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi w grudniu 1956 r. obejmowała obszar byłego województwa mazowieckiego, bez miasta Warszawy. W skład Chorągwi wchodziły hufce powiatowe: Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Łosice, Maków Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Płock (do 1963 r. Płock – miasto, Płock – powiat), Piaseczno, Płońsk, Pruszków (do 1960 r. trzy hufce: Błonie, Pruszków – miasto i Pruszków – powiat) Przasnysz, Pułtusk, Ryki, Siedlce (do 1963 r. dwa hufce: Siedlce – miasto i Siedlce – powiat), Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Węgrów, Wołomin, Wyszków, Żuromin oraz hufiec miejski Żyrardów. Siedziba Komendy Chorągwi Mazowieckiej mieściła się w Warszawie.W swojej działalności Chorągiew Mazowiecka nawiązywała do postępowych nurtów, tradycji i dorobku oraz koncepcji programowo – organizacyjnych ruchu harcerskiego, rozwijającego się na Mazowszu jeszcze w zaborze rosyjskim.

Poprzednio na obszarze woj. warszawskiego działały Mazowiecka Chorągiew Harcerek, Mazowiecka Chorągiew Harcerzy.Mazowiecka Chorągiew Harcerzy działała w latach 1925-49 na terenie woj. warszawskiego oraz części woj. białostockiego i lubelskiego; powstała w listopadzie 1925 r. po podziale Warszawskiej Chorągwi Harcerzy na drużyny miasta stołecznego Warszawy (Chorągiew Stołeczna, następnie Warszawska).

W kwietniu 1931 r. do Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy włączono hufce rozwiązanej Chorągwi Płockiej. Siedzibą Komendy Chorągwi była Warszawa. Chorągiew w latach 1925-31 wchodziła w skład Oddziału Warszawskiego ZHP, a następnie utworzonego Oddziału (Okręgu) Mazowieckiego ZHP.

W kwietniu 1939 r. Chorągiew obejmowała hufce: Błonie, Ciechanów, Działdowo, Falenica, Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Piastów, Płock, Płońsk, Pruszków, Pułtusk, Radzymin, Rembertów, Sokołów, Warszawa-powiat, Żyrardów; wcześniej także: Aleksandrów, Lipno, Rypin, Włocławek (przeszły do Chorągwi pomorskiej), Kutno, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice (przeszły do Chorągwi łódzkiej). W latach 1939-45 chorągiew działała konspiracyjnie pod kryptonimem Puszcza. Jawną działalność wznowiła w roku 1945.

Chorągiew Mazowiecka została rozwiązana w 1975 r. w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju. Jej terenowe jednostki organizacyjne i wychowawcze zostały włączone do nowo utworzonych Chorągwi: Ciechanowskiej, Ostrołęckiej, Płockiej, Siedleckiej i Radomskiej. Rejon podwarszawski został włączony do Chorągwi Stołecznej. Niektóre środowiska włączono do Chorągwi: Bielskopodlaskiej (Łosice), Lubelskiej (Ryki), Radomskiej (Grójec) i Skierniewickiej (Sochaczew, Żyrardów). Imię Władysława Broniewskiego przejęła Chorągiew Płocka.

Komendanci Chorągwi Mazowieckiej w latach 1957-1975: p.o. A. Zdancewicz (1957), M. Trojanowska (1957-58), Gustaw Studziński (1958-59), Zdzisław Woroniecki (1959-62), Zofia Wiśniewska (1962-64), Z. Woroniecki (1964-68), p.o. Władysław Krzywoń (1967-68), Henryk Żuchowski (1968-71), Hanna Strzała (1971-74), Andrzej Ornat (1974-75).

Na wniosek I Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej w dniu 14 marca 1992 r., Naczelnik ZHP przywrócił Chorągwi nazwę – Mazowiecka im. Władysława Broniewskiego. Nową Chorągiew Mazowiecką utworzyły hufce byłej Chorągwi Ciechanowskiej: Ciechanów, Lidzbark Welski, Mława, Nasielsk, Nowe Miasto, Płońsk, Pułtusk, Raciąż, Radzanów, Sochocin, Lubowidz, Żuromin; Chorągwi Ostrołęckiej: Ostrołęka, Maków Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Tłuszcz, Wyszków, Kadzidło, Myszyniec, Chorągwi Płockiej: Płock, Gostynin, „Nadwiślański” w Gąbinie, „Mazowsze” Płock, „Powiśle” w Bodzanowie, Sierpc, Kutno, Łęczyca, Żychlin, Drobin oraz Hufiec Łomża (z terenu woj. łomżyńskiego).

Podczas XV Rajdu „Wisła” 24 maja 1992 roku został chorągwi wręczony sztandar. W latach 1992-1999 ilość hufców Chorągwi Mazowieckiej uległa zmniejszeniu; hufiec Drobin – przeniesiono 20.09.1993 r. do Hufca „Mazowsze” Płock, hufiec Nowe Miasto – przeniesiono 20.09.1993 r. do hufca Płońsk, Radzanów i Lubowidz przeniesiono 20.09.1993 r. do hufca Żuromina, Kadzidło i Myszyniec przeniesiono 20.06.1996 r. do hufca Ostrołęka, „Nadwiślański” w Gąbinie przeniesiono 20.06.1996 r. do hufca Gostynin, hufiec Raciąż rozwiązano 02.01.1998 r., Sochocin rozwiązano w dniu 15.11.1993 r. i przyłączono do hufca Ciechanów, „Powiśle” w Bodzanowie przeniesiono 01.10.1999 r. do Hufca „Mazowsze” Płock.

Proces transformacji państwa spowodował kolejne zmiany w strukturach i obszarach działania Związku Harcerstwa Polskiego. Z dniem 30.11.1998 r. Naczelnik ZHP rozwiązał Chorągiew Radomską im. J. Kochanowskiego oraz Chorągiew Siedlecką im. H. Sienkiewicza. Hufce zlikwidowanych Chorągwi, Naczelnik ZHP przeniósł z dniem 1 stycznia 1999 roku w strukturę organizacyjną Chorągwi Mazowieckiej.

Hufce byłej Chorągwi Radomskiej: Iłża, Grójec, Kozienice, Lipsko, Mogielnica, Pionki, Przysucha, Radom – Miasto, Radom – Powiat, Sienno, Szydłowiec, Zwoleń. Hufce byłej Chorągwi Siedleckiej: „Orłów” w Garwolinie, Łochów, „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, „Podlasie” w Siedlcach, Sokołów Podlaski, Węgrów.

Od roku 1999 Chorągiew Mazowiecka w Warszawie pracuje na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem byłego stołecznego. Siedziba Chorągwi mieści się w Płocku.

W związku ze zmianami terytorialnymi granic województw, Chorągiew łódzka z dniem 1 stycznia 1999 r. przekazała Chorągwi Mazowieckiej hufce: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Sochaczew, Wiskitki, Żyrardów, zaś Chorągiew Mazowiecka przekazała Hufiec Łomżę do Chorągwi Białostockiej, a Hufce: Kutno, Łęczyca, Żychlin do Chorągwi Łódzkiej. Hufiec Lidzbark Welski w dniu 1.03. 2000 r. przekazano do Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej, a Hufiec Tłuszcz przekazany został w dniu 01.02.2001 r. do Chorągwi Stołecznej.

W dniu 17.04.2000 r. powołano Hufiec Mogielnica, który pracował do 24.05.2001 r. po czym został przyłączony do hufca Grójec. Hufiec Iłża rozwiązano w dniu 12.05.2001 r. i przyłączono do hufca Radom – Powiat. Hufiec Baranów zaprzestał swojej działalności w dniu 31.03.2003 r. i został przyłączony do hufca Jaktorów.

Na początku 2007 r. zlikwidowano 5 hufców i przyłączono je do innych; Hufiec Pułtusk do Hufca Płońsk, Hufiec Wiskitki do Hufca Żyrardów, Hufiec Ostrów Mazowiecka do Hufca Wyszków, Hufiec Ciechanów do Hufca Mława i Hufiec Szydłowiec do Hufca Radom – Powiat. W styczniu 2008 r zlikwidowano Hufiec Kozienice i przyłączono jego jednostki do Hufca Pionki. W styczniu 2010 r. rozwiązano Hufiec Zwoleń a jego podstawowe jednostki i instruktorzy przeniesieni zostali do Hufca Lipsko. W 2011 r. zjazdy dwóch hufców Łochów i Węgrów podjęły uchwały o ich rozwiązaniu i powołaniu nowego Hufca „Doliny Liwca” w Węgrowie, którego zjazd odbył się w dniu 29 października 2011 r. W styczniu 2013 r. Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP podjęła uchwałę o utworzeniu Hufca Ciechanów, którego zjazd nadzwyczajny odbył się 16 lutego 2013 r.

Na dzień dzisiejszy Chorągiew Mazowiecka liczy 26 hufców, tj. „Doliny Liwca” w Węgrowie, Ciechanów, Gostynin, Grójec, Jaktorów, Lipsko, Maków Mazowiecki, „Mazowsze” Płock, „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, Mława, Mszczonów, Ostrołęka, Pionki, Płock, Płońsk, „Podlasie” w Siedlcach, Przasnysz, Przysucha, Radom – Miasto, Radom – Powiat, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Wyszków, Żuromin, Żyrardów.