Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Na obchodach 74. rocznicy wyzwolenia obozów Mauthasen-Gusen w Austrii

Reprezentacja Chorągwi Mazowieckiej ZHP wzięła udział w obchodach 74. rocznicy wyzwolenia obozów Mauthasen-Gusen w Austrii upamiętniających Polaków więzionych i katowanych w obozach koncentracyjnych. W tym roku wyprawa ZHP odbyła się pod hasłem “Mosty Pamięci – Mauthausen 2019″, natomiast obchodom towarzyszyły słowa “Nie numer a Człowiek”.

Chorągiew Mazowiecką reprezentowali harcerze z Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” (Hufiec ZHP Płock), którego założyciel hm. Wacław Milke był więźniem obozu Mathausen-Gusen przez ponad pięć lat. Wśród delegacji był też phm. Tadeusz Milke (wnuk Wacława), który straszną rzeczywistość obozów poznał dzięki opowieściom swojego dziadka oraz zastępca komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Adriana Filant.

Delegacja ZHP swój pobyt rozpoczęła od spotkania młodzieży w austriackim Sant Georgen, gdzie wspólnie z młodzieżą z różnych krajów uczestniczyła w uroczystościach pod pomnikami upamiętniającymi polskie ofiary KL Mauthausen w Gusen, na cmentarzu w Ebensee, a także w obchodach pod polskim pomnikiem przy sztolni Bergkristall.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę, 5 maja. Rozpoczęto je od Mszy świętej odprawionej przez naczelnego kapelana ZHP ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego przy Pomniku Polskim na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen, po której przybyłe delegacje złożyły wieńce; a zakończyły – centralne uroczystości na placu apelowym na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen.

Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, która przez pięć dni pełniła piękną służbę w Austrii związaną z rocznicą wyzwolenia obozów koncentracyjnych kompleksu Mautthausen-Gusen wróciła do Warszawy 8 maja. Dane nam było uczestniczyć i przeżywać potężną, choć trudną historię, która pochłonęła życie wielu istnień ludzkich, w tym także Polaków. Były łzy, zaduma, kontemplacja, nerwy, ale był też uśmiech i integracja z rodziną skautową z różnych stron świata, aby wspólnie tworzyć nową historię przepełnioną pokojem i miłością, aby tragedia II wojny światowej nigdy się nie powtórzyła – tak relacjonuje udział delegacji Związku Harcerstwa Polskiego w tych ważnych wydarzeniach skarbnik ZHP hm. Krzysztof Osmański. –

W składzie pięćdziesięcioosobowej grupy znaleźli się także harcerze z Hufca ZHP Chełmża, Hufca ZHP Lublin, Hufca ZHP Bytów, Hufca ZHP Rodło, Hufca ZHP Olsztyn. Udział w uroczystościach koordynował pełnomocnik naczelniczki ZHP ds. uroczystości patriotycznych hm. Tomasz Fliszkiewicz (Chorągiew Mazowiecka ZHP).


Uroczystości rocznicowe w Mauthausen zwykle mają nieco innych charakter niż te, które obserwujemy w miejscach pamięci ofiar II wojny światowej w naszym kraju. Akcent położony jest raczej na triumf życia nad śmiercią, ostatecznego zwycięstwa sprawiedliwości i dobra nad nieprawością i złem. W wielobarwnych orszakach słychać śpiew i muzykę, widoczna jest radość i pewność, że tak straszny akt zagłady, skierowany przez jeden naród przeciwko innym, nigdy nie będzie miał powtórnie miejsca. W skład systemu obozów Mauthausen-Gusen wchodziło 47 obozów na terenie dzisiejszej Austrii. Największe z nich to Gusen, Mauthausen oraz Ebensee. Według historyków we wszystkich obozach więzionych było między 190 tys. a 335 tys. osób, z czego Polacy stanowili 25 proc. wszystkich więźniów i byli najliczniejszą grupą narodowościową.