Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Komisja Historii Chorągwi Mazowieckiej

KOMUNIKAT

6 kwietnia 2019 roku w Płocku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Historii Chorągwi Mazowieckiej ZHP w nowej kadencji władz chorągwi.

W wyniku dyskusji i wymiany poglądów podjęto ustalenia dotyczące:
• utrzymania kierunku pracy komisji;
• uzupełnienia składu osobowego komisji;
• terminów spotkań komisji (dwa razy w roku zwykle jesienią i wiosną podczas organizowanych zbiórek komendantów hufców);
• utrzymania składu osobowego prezydium komisji.

Najważniejsze zadanie dla przedstawicieli Komisji Historii w najbliższym czasie to eksponowanie dorobku harcerstwa, historii harcerstwa w środowiskach podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w hufcach Chorągwi Mazowieckiej ZHP, jak również przygotowanie ekspozycji obrazujących historię harcerstwa w środowiskach podczas zjazdów hufców.

Ważnym jest dzień wczorajszy, dzisiejszy naszej historii, przygotowując się do dnia jutrzejszego.

Z instruktorskim pozdrowieniem
hm Andrzej Markowski


Komisja Historii Chorągwi Mazowieckiej ZHP

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

Komisja wyznaczyła zadania do realizacji przez Komisje Historyczne Hufców. Zobowiązała środowiska do dokonania inwentaryzacji pomników i tablic związanych z harcerstwem na terenie działania Hufców, wyznaczenia opiekunów nad pomnikami i tablicami, dokonania inwentaryzacji dokumentów w archiwach Hufców.

Upoważniono członków Komisji do bezpośrednich kontaktów z Hufcami w rejonach:

Komisja ustaliła, iż w środowiskach prowadzona będzie systematyczna praca na rzecz tworzenia i powracania do izb pamięci i tradycji harcerstwa w hufcach i rejonach.
Komisja zobowiązała członków do systematycznej współpracy z hufcowymi Komisjami Historycznymi oraz do przemyślenia dotyczącego organizacji seminarium popularnonaukowego po hasłem „Historia Chorągwi Mazowieckiej ZHP”.

Podjęto też decyzję, że komisja będzie obradować dwa razy w roku.


Wpisy dotyczące Komisji Historycznej: