Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Komisja Historyczna Chorągwi Mazowieckiej

Komisja Historyczna do tej pory odbyła dwa spotkania. Podczas spotkań ustaliła skład osobowy reprezentujący przedstawicieli środowisk Chorągwi Mazowieckiej.

Skład Osobowy Komisji Historycznej Chorągwi Mazowieckiej ZHP

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

Wyznaczyła zadania do realizacji przez Komisje Historyczne Hufców. Zobowiązała środowiska do dokonania inwentaryzacji pomników i tablic związanych z harcerstwem na terenie działania Hufców, wyznaczenia opiekunów nad pomnikami i tablicami, dokonania inwentaryzacji dokumentów w archiwach Hufców.

Upoważniono członków Komisji do bezpośrednich kontaktów z Hufcami w rejonach:

Komisja ustaliła, iż w środowiskach prowadzona będzie systematyczna praca na rzecz tworzenia i powracania do izb pamięci i tradycji harcerstwa w hufcach i rejonach.
Komisja zobowiązała członków do systematycznej współpracy z Hufcowymi Komisjami Historycznymi oraz do przemyślenia dotyczącego organizacji seminarium popularno-naukowego po hasłem „Historia Chorągwi Mazowieckiej ZHP”

Podjęto też decyzję, że komisja będzie obradować dwa razy w roku.

___________________________________________________________________

Wpisy dotyczące Komisji Historycznej: