Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Hufiec „Mazowsze” Płock

Siedziba hufca:

ul. Krótka 3A
09-402 Płock

Strona internetowa

http://mazowszeplock.zhp.pl/

Adres e-mail:

mazowszeplock@zhp.pl

Komendant:

hm. Adam WENKLER