Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

hm. Henryk Marciniak [1945-2018 r.]

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 stycznia 2018 r. w wieku 73 lat, w Zwoleniu zmarł harcmistrz Henryk Marciniak, członek ZHP od 1957 roku, zasłużony instruktor Chorągwi Radomskiej ZHP i Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Hufca Radom-Miasto, Komisji Rewizyjnej Chorągwi Radomskiej i Mazowieckiej ZHP, członek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP.

W minionym okresie, był drużynowym Harcerzy Strażaków w Wieniawie. W latach 1970-1972 komendantem Hufca Przysucha, 1972-1974 komendantem Hufca Kozienice, 1974-1975 komendantem Hufca ZHP Radom-Miasto.
W latach 1975-1983 pełnił funkcję komendanta Chorągwi Radomskiej im. Jana Kochanowskiego. Był członkiem Kręgu Instruktorskiego „Konary”.

Druh Henryk Marciniak był wieloletnim pracownik Kuratorium Oświaty w Radomiu, a od 1999 roku Starostwa Powiatowego w Radomiu, na stanowisko Naczelnika Biura Rady Powiatu.

Za swoją aktywną działalność harcerską został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką i Honorową Plakietą Odznaki Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego.

Cześć Jego Pamięci.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 20 stycznia 2018 r. w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30. Wystawienie ciała o godz. 14.00 w Kaplicy przy Kościele, Msza Św. o godzinie 14.30.