Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Harcerstwo powraca do Zwolenia

Po 15 latach staraniem władz Chorągwi Mazowieckiej ZHP i miejscowych samorządowców zostanie reaktywowany Hufiec ZHP w Zwoleniu. Spotkanie w tej sprawie z udziałem Komendanta Chorągwi hm. Cezarego Supła i Burmistrza Arkadiusza Sulima odbyło się 26 marca w Urzędzie Miejskim.

Odbudowa hufca w Zwoleniu będzie początkowo realizowana w ramach Hufca ZHP Lipsko. Niezwykle ważne dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest pozytywne nastawienie władz lokalnych, które są otwarte na dialog i współpracę, w tym w szczególności Sekretarza Gminy Mirosława Chołuja.

W spotkaniu uczestniczyli także: hm. Adriana Filant i hm. Krzysztof Furmanek z ramienia Chorągwi oraz komendant Hufca ZHP Lipsko hm. Katarzyna Furmanek.