Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Zgłoszenia instruktorów godnych naśladowania – do 22 lutego

Już po raz trzeci Chorągiew Mazowiecka ZHP zaprasza do udziału w plebiscycie „Instruktorzy Godni Naśladowania”. Jak co roku będziemy chcieli docenić instruktorki i instruktorów, którzy znakomicie spełniają się w swoich działaniach, a tym samym promować ich inspirujące postawy i inicjatywy, nie tylko w harcerstwie.

Naszych „Godnych Naśladowania” wyłonimy spośród instruktorów hufców należących do Chorągwi Mazowieckiej ZHP, wyróżniających się w środowisku, dających osobisty przykład tego, kim powinien być instruktor w harcerstwie, ale też jakim człowiekiem powinien być poza harcerstwem – chociażby w życiu społecznym. „Godni Naśladowania” to ci, którzy inspirują swoją postawą instruktorską zarówno swoich podopiecznych, współpracowników i przełożonych, a jednocześnie promują harcerskie wartości w życiu codziennym kształtując tym samym pozytywny wizerunek Związku Harcerstwa Polskiego w społeczeństwie.

Plebiscyt rozpoczął się 24 stycznia i zostanie przeprowadzony w kilku etapach:

Etap I – Publikacja regulaminu, przyjmowanie zgłoszeń: 24.01-22.02.2019 r.
Etap II – Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń, poprawki i uzupełnienia merytoryczne: 22.02-01.03.2019 r.
Etap III – Ogłoszenie wyników, Gala: 23.03.2019 r.

Kandydatów do tytułu „Instruktorzy Godni Naśladowania” można zgłaszać poprzez formularz aplikacyjny.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego br. wraz z załącznikami drogą mailową pod adres: program@mazowiecka.zhp.pl

Podsumowująca plebiscyt III Gala „Instruktorzy Godni Naśladowania” odbędzie się 23 marca w Żurominie. Wtedy to wyróżnieni instruktorzy, w obecności gości i Niezawodnych Przyjaciół Harcerstwa, zostaną oficjalnie uhonorowani specjalną statuetką „Instruktor Godny Naśladowania”.