Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Jacek GAŁKIEWICZ – przewodniczący

hm. Janusz BANASIAK – wiceprzewodniczący

hm. Bogumiła KLEPACZ – wiceprzewodnicząca

hm. Zofia KROLL – wiceprzewodnicząca

hm. Elżbieta BARTCZAK – sekretarz

hm. Joanna BANASIAK – członkini

hm. Robert KONARSKI – członek

hm. Jan NOWOCIŃSKI – członek

hm. Piotr JACKOWSKI – członek

System pracy Komisji uległ zmianie od dnia 10 czerwca 2017 roku.

Od tego momentu Komisja stanowi jeden zespół, w ramach którego wyznaczane będą zespoły zadaniowe.

Komisja będzie spotykała się na posiedzenia plenarne w Warszawie co najmniej 4-5 razy w roku.

Otwarcia i zamknięcia prób na stopień podharcmistrza oraz otwarcia prób na stopień harcmistrza będą odbywały się, poza wyznaczonymi terminami spotkań w Warszawie, również w terminach innych ustalanych na bieżąco zgodnie z wpływem spraw do Komisji i w miejscach ustalanych wspólnie z osobami otwierającymi i zamykającymi próby.

Zamknięcia prób na stopień harcmistrza będą możliwe jedynie na spotkaniach plenarnych w Warszawie.

Kontakt z komisją odbywać się będzie drogą e-mailową: chksi@mazowiecka.zhp.pl. Poza tym dokumenty do otwarcia lub zamknięcia prób można przesyłać pocztą tradycyjną na adres komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

W celu otwarcia lub zamknięcia próby należy przesłać dokumenty z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem spotkania plenarnego.

Począwszy od września 2017 roku Komisja rozpoczęła realizację obowiązku monitorowania funkcjonowania komisji hufcowych.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie lub nadanie uprawnień do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza odbywać się będzie na spotkaniach plenarnych. Dokumentację należy przysłać nie później niż na 14 dni przez planowanym terminem spotkania plenarnego.

Dokumenty Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich