Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Stopień PWD a uprawnienia wychowawcy

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nie trzeba żadnych dodatkowych uprawnień, aby pełnoletni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika byli wychowawcami w różnych formach wypoczynku w trakcie HAL lub HAZ. Kuratorium oświaty wymaga jedynie potwierdzenia statusu i stopnia instruktorskiego. W tym przypadku sprawdzi się między innymi stosowne zaświadczenie komendanta hufca. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Hufiec ZHP Mława wybrał nowe władze

15 czerwca odbył się kolejny zjazd wyborczy hufca. Tym razem w Mławie. Nowym komendantem hufca na lata 2019-2023 został druh phm. Dawid Żółtowski. Cieszy również fakt, że dotychczasowy komendant druh hm. Sławomir Wietecha swoim zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem będzie wspierać dalszy rozwój hufca pełniąc funkcję zastępcy. W skład komendy weszli ponadto: pwd. Amanda Wernik (skarbnik […]

Czytaj więcej

Oświadczenie Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi zakazu udziału harcerzy z Hufca ZHP Przasnysz w Marszu dla Życia i Rodziny wyjaśniamy, że nieprawdziwe i wprowadzające w błąd opinię publiczną są informacje tam zawarte. Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP oświadcza, że takiego zakazu nie wydawała żadnej jednostce harcerskiej ani jej członkom. Kwestię udziału w Marszu pozostawiono do indywidualnej […]

Czytaj więcej

Spotkania w stanicy harcerskiej

Zbiórka komendantów hufców, spotkania zespołów i kursy kadry – wszystko to sprawiło, że 8 czerwca stanica harcerska w Gorzewie tętniła życiem. Tego dnia w jednym miejscu spotkali się bowiem komendanci i skarbnicy, aby omówić najważniejsze bieżące sprawy Chorągwi. Spotkanie rozpoczęto od informacji na temat organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczegółowe zasady jakie muszą spełnić organizatorzy […]

Czytaj więcej