Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W 75. rocznicę zrywu mazowieccy harcerze oddali hołd Bohaterom Walczącej Stolicy, pełniąc służbę w miejscach pamięci.

Przed południem reprezentanci Hufca ZHP Przasnysz wraz z komendantem hm. Cezarym Supłem asystowali Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w złożeniu kwiatów przy tablicy upamiętniającej 2500 mieszkańców warszawskiej Woli zamordowanych przez Niemców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.

Tego dnia kwiaty składano również pod pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota”, przy grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcy Okręgu Warszawskiego AK, w Kwaterze Głównej Szarych Szeregów „Pasieki” oraz przy Pomniku „Polegli-Niepokonani” na Woli. O godzinie 14.00 reprezentacje Chorągwi uczestniczyły w uroczystościach przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, a o 16.00 – Apelu Poległych, także w Kwaterze Szarych Szeregów.

Z kolei o godz. 17. 00 przy Pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wspólnie z weteranami, warszawiakami i przedstawicielami władz państwowych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele minutą ciszy uczczono pamięć Bohaterów Walczącej Warszawy.

I właśnie w tych ważnych miejscach, które najbardziej przypominają bohaterskie działania Polaków, walczących o wyzwolenie się spod niemieckiej okupacji, hołd powstańcom i wszystkim, którzy oddali swoje życie w boju o wolną ojczyznę, złożyli harcerze z Mazowsza.

Drużynę reprezentacyjną i poczty sztandarowe Szarych Szeregów i Związku Harcerstwa Polskiego wystawił Hufiec ZHP Sochaczew, a asystę honorową podczas uroczystości stanowiły reprezentacje hufców „Mazowsze” Płock i Przasnysz.

Wieczorem wszyscy wzięli udział we wspólnym śpiewaniu powstańczych piosenek, gdzie jak co roku na Placu Piłsudskiego zabrzmiały najsłynniejsze utwory m.in. „Warszawskie dzieci”, „Sanitariuszka Małgorzatka”, „Warszawo ma”. Na koniec koncertu odśpiewano hymn.

Obchody zakończyły się o godz. 21.00 uroczystościami na Kopcu Powstania Warszawskiego i Rozpaleniem Ogniska Pamięci przy ul. Bartyckiej.

W przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mazowieccy harcerze pełnili służbę podczas uroczystości pogrzebowych harcmistrza Ryszarda Białousa ps. „Jerzy” – harcerza, żołnierza Szarych Szeregów, dowódcy harcerskiego batalionu „Zośka”, a także w czasie polowej mszy św. i apelu poległych na Placu Krasińskich pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Fot. ZHP.PL

***

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Bezpośrednie dowództwo nad oddziałami Okręgu Warszawskiego AK sprawował płk dypl. Antoni Chruściel „Monter”. Po 63 dniach walki wobec wyczerpania możliwości kontynuacji walki, dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” decyduje się na kapitulację. Pod koniec września rozpoczynają się pertraktacje o poddanie miasta. 2 października w Ożarowie podpisany zostaje układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne. Ocalałych mieszkańców Warszawy wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.