Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

28. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Ponad tysiąc zuchów, harcerzy i instruktorów z Mazowsza wzięło udział w
28. Dniach Chorągwi Mazowieckiej ZHP, które w tym roku odbywały się w Przasnyszu. To coroczne święto mazowieckich zuchów, harcerzy i instruktorów organizowane jest w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, a tym samym również harcerskiego, a jego najważniejszym celem jest integracja środowiska. Tak było i tym razem.

Organizatorzy zlotu, Hufiec ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka, przygotowali ciekawy program, dostosowany do wieku i umiejętności wszystkich uczestników.

W piątek 20 września uczestnicy wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez komendantów i kadrę poszczególnych podobozów. W gnieździe starszoharcerskim i wędrowniczym odbył się koncert oraz spotkanie z Komendantem Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Cezarym Supłem, który odpowiadał na pytania harcerzy.

Z kolei dla instruktorów, starszyzny i seniorów pierwszy dzień zlotu rozpoczął się od uroczystej kolacji oraz przepięknego i wzruszającego montażu słowno-muzycznego druha hm. Jana Chojnackiego. Autor zaprezentował zebranym swoje utwory – wiersze i piosenki sam sobie przygrywając na akordeonie. Można było usłyszeć m.in. „W nadwiślańskim grodzie” czy hymn Chorągwi Mazowieckiej „Urzekły nas Mazowsza piaski”. Wieczór wypełniły też liczne historie związane z powstaniem utworów. Ponadto bogaty w wydarzenia wieczór przeniósł nas w dawne czasy lat czterdziestych, co doskonale uzupełniały ciekawe stylizacje druhen i druhów.

Drugi dzień 28. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP upłynął na zajęciach i grach terenowych. W myśl harcerskiej metody wychowawczej wszyscy uczyli się poprzez działanie i zabawę. W tym celu organizatorzy postawili przed uczestnikami wydarzenia wiele wyzwań, m.in.: poznanie regionu, jego zabytków, historii i legend. Wyjątkowość tegorocznej edycji podkreślał też fakt, że odbywała się ona w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, co było fabułą kilku tras. Nie zabrakło też koncertów harcerskich zespołów „Żywioły ART”, „Z ostatniej chwili” i „HarceSz W.G” oraz tradycyjnego ogniska.

W czasie kiedy młodzież bawiła się na koncertach instruktorzy brali udział w uroczystości wręczenia statuetki „Przaśnika” (legendarnego założyciela Przasnysza). Nagrodę za zasługi dla regionu w dziedzinie nauki, oświaty, sportu, gospodarki i działalności społecznej przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

W tym roku „Przaśnik” trafił do Tadeusza Siółkowskiego, emerytowanego nauczyciela i harcerza. Laureat w ZHP pełnił liczne funkcje, m.in. zastępcy komendanta hufca oraz komendanta letnich obozów. Harcerstwu pozostał wierny do dziś, jako współtwórca i przez pewien czas prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa w Przasnyszu.

Wydarzenie zakończyło się trzeciego dnia, 22 września, Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanej Przewodniczki oraz apelem na Rynku Miejskim, podczas którego Komendant Chorągwi symbolicznie przekazał statuetkę przyszłorocznym organizatorom Dni Chorągwi
– hufcowi „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki.

Była to również okazja do uhonorowania Odznaką Chorągwi Mazowieckiej ZHP w podziękowaniu za służbę instruktorską: podharcmistrzyni Kamili Smolińskiej, podharcmistrzyni Magdaleny Tarczyńskiej-Klinger, przewodniczki Katarzyny Kapszukiewicz, przewodniczki Weroniki Klinger, przewodnika Pawła Leśniewskiego, przewodnika Pawła Rykowskiego oraz przewodniczki Edyty Zielińskiej.

Wręczono także nagrody dla najlepszych patroli zlotowych na poszczególnych trasach. Na trasie zuchowej nieprześcigniona okazała się 23 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka” (Hufiec Maków Mazowiecki). Drugie miejsce zajęła 21 Gromada Zuchowa „Błękitne Niezapominajki” (również Hufiec Maków Mazowiecki), a trzecie – 3 Gromada Zuchowa „Pogodne Niedźwiadki” (Hufiec „Doliny Liwca” w Węgrowie).

W kategorii harcerskiej, na trasie I, pierwsze miejsce zajęła 33 Turystyczno-Krajoznawcza Harcerska Drużyna Odkrywców „Włóczykije” (Hufiec „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki), drugie – 21 Drużyna Harcerska „Plejady” (Hufiec Wyszków), a trzecie – 1 Harcerska Drużyna Ratownicza „Sanitas” (Hufiec Przasnysz). Z kolei w kategorii harcerskiej, na trasie drugiej, wygrały „Nadwiślańskie Sokoły” (Hufiec Płońsk). Drugie miejsce zdobyła „Róża Wiatrów” (Hufiec „Podlasie” w Siedlcach), a trzecie – „Tornado” (Hufiec Ciechanów).

Zaś w kategorii harcerzy starszych najlepsi okazali się: 14 ODH „Spiriydion” (Hufiec Ostrołęka), za nimi kolejno – 430 DW „Dzikie Wodospady” (Hufiec Płońsk) i „Rogaliki Rogala” (Hufiec Przasnysz).

Wśród wędrowników wygrał patrol „Nadzwyczajne Ambulo” (Hufiec „Podlasie” w Siedlcach). Drugie miejsce zajął „Feniks Senior” (Hufiec Ciechanów), a trzecie – „Paddingtony” (Hufiec Sokołów Podlaski).

Puchar Burmistrza Przasnysza i pierwsze miejsce w Profilaktycznej Grze Miejskiej (trzecia trasa w kat. harcerskiej) zdobyła 3 Środowiskowa Drużyna Harcerska „KeDyw” (Hufiec „Doliny Liwca” w Węgrowie).

Dodatkowo komendant 28. Dni Chorągwi Mazowieckiej podharcmistrz Jacek Klinger wręczył specjalne statuetki współorganizatorom gry. Otrzymali je:Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Urząd Miasta w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwo Przasnysz, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Auto-Moto Klub „Rzemieślnik”, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Muzeum Historyczne, Stajnia  Księstwo, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Jednostka Wojskowa Przasnysz oraz Hufiec ZHP im. J. Korczaka w Przasnyszu.

Nie zabrakło też wystąpień m.in. Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła, Komendanta Chorągwi hm. Cezarego Supła, komendanta 28. Dni Chorągwi phm. Jacka Klingera, a także Burmistrza Łukasza Chrostowskiego. List Wojewody Mazowieckiego odczytał kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie pan Robert Kochański.

Trzydniowy zlot zakończył się tradycyjnie wspólnym zdjęciem.

Fot. Dariusz Kalota / Maciej Wasilewski / Tomasz Kaźmierczak / Chorągiew Mazowiecka ZHP

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznych z poszczególnych wydarzeń

Pierwszy dzień świętowania

Wieczór autorski druha Jana Chojnackiego

Wręczenie statuetki „Przaśnika”

Drugi dzień 28. DChM pod znakiem wyśmienitej zabawy

Być w Przasnyszu oczekiwanym gościem, to szczęście – relacja dh Jana Chojnackiego

Było uroczyście i z nagrodami