Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

1% podatku dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP

W harcerstwie uczymy poprzez stawianie wyzwań. Codzienne zdobywanie sprawności, realizacja projektów oraz działań specjalnych kształtują w nas umiejętności na całe życie.

Przyjmij wyzwanie, przekaż 1% dla ZHP.

KRS: 0000291419

UWAGA! W tym roku zmieniają się zasady – PIT wypełnia za podatnika KAS. Podatnik może zatwierdzić lub edytować przygotowany PIT w Portalu Podatkowym od 15 lutego.

KROK 1.

Wybór organizacji pożytku publicznego

Chorągiew Mazowiecka ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego” należy wypełnić np.: Chorągiew Mazowiecka ZHP lub w przypadku, kiedy chcemy przekazać 1 procent wybranej jednostce, np. Hufiec Ciechanów, a jeżeli wybranej drużynie, np. Hufiec Doliny Liwca – 5DH.

KRS: 0000291419

KROK 2.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000291419.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubryk

KROK 3.

Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Program do rozliczeń podatkowych za rok 2018

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Poradnik – jak przekazać jeden procent swojego podatku na organizację pożytku publicznego

Artykuł – jak zmieniają się przepisy rozliczania PIT-u w roku 2019

Każdy może znaleźć drużynę w swojej okolicy i wesprzeć zdobywanie sprawności na całe życie: www.1procent.pl

Grafiki do pobrania