Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Szkolenie Komisji Stopni Instruktorskich – szczegóły

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP zaprasza na szkolenie dla członków hufcowych komisji stopni instruktorskich oraz na szkolenie dla opiekunów prób instruktorskich.

Szkolenie odbędzie się Warszawie (Zespół Szkół nr 56, ul. Fontany 1) w dniu 11 lutego 2017 roku (sobota) w dwóch segmentach:

Szkolenia prowadzić będą członkowie ChKSI, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. W przypadku członków hufcowych komisji stopni instruktorskich szkolenie będzie realizowało obowiązek uczestnictwa w formach kształcenia określonych w systemie stopni instruktorskich. W szkoleniu mogą wziąć udział również instruktorzy planujący pracę w ksi hufca w przyszłości.

Szkolenie dla opiekunów prób to forma przygotowania się do pełnienia funkcji opiekuna próby, która wkrótce będzie obowiązkowym wymogiem stawianym opiekunom prób realizowanych w komisji stopni instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej ZHP (Komisja proceduje zmiany wprowadzające taki obowiązek w odniesieniu do prób realizowanych na poziomie chorągwi).

Komisja sugeruje, aby członkowie hufcowych komisji stopni instruktorskich uczestniczyli w obu szkoleniach. Szkolenie dla członków hufcowych ksi rozpocznie stałą, planową drogę współpracy ChKSI z hufcowymi KSI. Celem tej współpracy będzie m.in. stałe podnoszenie jakości realizowanych prób na stopnie instruktorskie w naszej Chorągwi.

Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniach w dniu 11 lutego 2017 roku dla hufcowych komisji stopni i dla opiekunów prób należy kierować na adres: chksi@mazowiecka.zhp.pl w terminie do 04 lutego 2017 roku z podaniem następujących informacji:

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w udziale w szkoleniu w podanym terminie przez niektóre hufce, informujemy, że odbędzie się druga tura szkoleń dla hufcowych komisji stopni oraz dla opiekunów prób. Zamierzamy dopasować miejsce realizacji szkolenia do przeważającej grupy uczestników – szkolenie odbędzie się w rejonie, z którego będzie najwięcej zgłoszeń lub w Warszawie jeśli nie będzie takiej przeważającej grupy zainteresowanych.

Planowana druga tura szkoleń – 18 marca 2017 roku – osoby (komisje) zainteresowane uczestnictwem w drugiej turze szkoleń proszone są o zgłaszanie się do  25 lutego 2017 roku.