Chorągiew Mazowiecka ZHP

Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Komisja Historyczna Chorągwi Mazowieckiej

Komisja Historyczna do tej pory odbyła dwa spotkania. Podczas spotkań ustaliła skład osobowy reprezentujący przedstawicieli środowisk Chorągwi Mazowieckiej.

Skład Osobowy Komisji Historycznej Chorągwi Mazowieckiej ZHP

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

Wyznaczyła zadania do realizacji przez Komisje Historyczne Hufców. Zobowiązała środowiska do dokonania inwentaryzacji pomników i tablic związanych z harcerstwem na terenie działania Hufców, wyznaczenia opiekunów nad pomnikami i tablicami, dokonania inwentaryzacji dokumentów w archiwach Hufców.

Upoważniono członków Komisji do bezpośrednich kontaktów z Hufcami w rejonach:

Komisja ustaliła, iż w środowiskach prowadzona będzie systematyczna praca na rzecz tworzenia i powracania do izb pamięci i tradycji harcerstwa w hufcach i rejonach.
Komisja zobowiązała członków do systematycznej współpracy z Hufcowymi Komisjami Historycznymi oraz do przemyślenia dotyczącego organizacji seminarium popularno-naukowego po hasłem „Historia Chorągwi Mazowieckiej ZHP”

Podjęto też decyzję, że komisja będzie obradować dwa razy w roku.

___________________________________________________________________

 

Chorągwiana Komisja Historii na rok 2018 zwraca się do Hufcowych Komisji Historii o podjęcie n/w zadań do realizacji
1. Harcerskie zaduszki.
2. Pozyskiwanie dokumentów, proporców, kronik i innych pamiątek w celu dokumentowania historii harcerstwa w małych ojczyznach.
3. Wspieranie działań w swoich środowiskach, związanych z obchodami 100-lecia uzyskania niepodległości oraz 100-lecia zjednoczenia ZHP w 2018 roku
CHKH zwraca się z prośba do środowisk harcerskich o aktywność na rzecz dokumentowania historii ZHP oraz tworzeniu kącików, izb tradycji i historii.
hm. Jan Chojnacki – O Znakomitej Instruktorce – opowiadanie i relacja ze spotkania Przewodniczących Kręgów seniorów i starszyzny.