Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Komisja Historyczna Chorągwi Mazowieckiej

Staropolskim obyczajem

Kiedy w Wigilię gwiazda wstaje

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia

Wszyscy wszystkim ślą życzenia

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 mam przyjemność złożyć w imieniu Chorągwianej Komisji Historii oraz własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w spełnianiu się dla dobra społeczności harcerskiej.

hm Andrzej Markowski

 

Skład Osobowy Komisji Historycznej Chorągwi Mazowieckiej ZHP

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

Komisja wyznaczyła zadania do realizacji przez Komisje Historyczne Hufców. Zobowiązała środowiska do dokonania inwentaryzacji pomników i tablic związanych z harcerstwem na terenie działania Hufców, wyznaczenia opiekunów nad pomnikami i tablicami, dokonania inwentaryzacji dokumentów w archiwach Hufców.

Upoważniono członków Komisji do bezpośrednich kontaktów z Hufcami w rejonach:

Komisja ustaliła, iż w środowiskach prowadzona będzie systematyczna praca na rzecz tworzenia i powracania do izb pamięci i tradycji harcerstwa w hufcach i rejonach.
Komisja zobowiązała członków do systematycznej współpracy z Hufcowymi Komisjami Historycznymi oraz do przemyślenia dotyczącego organizacji seminarium popularno-naukowego po hasłem „Historia Chorągwi Mazowieckiej ZHP”

Podjęto też decyzję, że komisja będzie obradować dwa razy w roku.

___________________________________________________________________

Wpisy dotyczące Komisji Historycznej: