Chorągiew Mazowiecka ZHP

im. Władysława Broniewskiego

Dane kontaktowe

Główna Księgowa – Magdalena Nowak

kom. 510 177 474, tel. (24) 262 41 72

finanse@mazowiecka.zhp.pl

Komendant Chorągwi Mazowieckiej – hm. Michał Bagiński

kom. 501 522 355

komendant@mazowiecka.zhp.pl

Z-ca Komendanta Chorągwi – phm. Andrzej Rybus-Tołłoczko

andrzej.rybus-tolloczko@mazowiecka.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi ds. pracy z kadrą – hm. Jacek Gałkiewicz

kadra@mazowiecka.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi – hm. Andrzej Markowski

andrzej.markowski@mazowiecka.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi – hm. Krzysztof Furmanek

krzysztof.furmanek@mazowiecka.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi – hm. Cezary Supeł

cezary.supel@mazowiecka.zhp.pl

Kwatermistrz Chorągwi – hm. Waldemar Gorczyca

kom. 603 391 171

kwatermistrz@mazowiecka.zhp.pl

Z-ca Głównej Księgowej – phm. Barbara Glonkowska

Specjalista ds. finansowych – Sławomira Chmielewska

ksiegowosc@mazowiecka.zhp.pl

Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych, Skarbnik Chorągwi – hm. Andrzej Gorczyca

kom. 502 603 649

skarbnik@mazowiecka.zhp.pl

Z-ca Komendanta Chorągwi – hm. Joanna Banasiak

joanna.banasiak@mazowiecka.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi ds. programu – hm. Tomasz Sobolewski

tomasz.sobolewski@mazowiecka.zhp.pl – program@mazowiecka.zhp.pl

Członek Komendy Chorągwi – phm. Zygmunt Kondraciuk

zygmunt.kondraciuk@mazowiecka.zhp.pl

Webmaster Chorągwi – pwd. Marcin Kozarzewski

administrator@mazowiecka.zhp.pl

Zespół ds. promocji i informacji

zpi@mazowiecka.zhp.pl